Công ty TNHH SpaRelax
Tin tức
Trang chủ > Tin tức > Nội dung
Ngoài trời chất lượng nước và xử lý nước
Công ty TNHH SpaRelax | Updated: Aug 28, 2015

Ozone bơi nước điều trị công nghệ của vấn đề an ninh:


Ozone là có hại cho con người đã được xác nhận, ngăn chặn nó từ bất lợi những người liên kết với hai yếu tố: một là số tiền của ozone trong không khí không vượt quá 0. 1ppm, nó không phải là khó khăn để làm, bởi vì lúc khoảng 0. 01ppm nhân cảm giác về mùi có thể tìm thấy sự hiện diện của ôzôn, và áp dụng các biện pháp tương ứng để tránh sự xuất hiện của tai nạn, này sản phẩm máy phát điện ozone có là hướng dẫn của nhà cung cấp, do đó càng lâu càng phù hợp với yêu cầu nghiêm ngặt. Hai là chloramines và trihalomethanes trong hồ bơi (THM), chloramine là mùi nhưng rất khó, trong chính nó, một loại thuốc diệt nấm, và loại bỏ các hợp chất THM; THM là một vấn đề quan tâm của nhiều chuyên gia y tế.


Thế giới sẽ yêu cầu mức THM cao nhất trong các tiêu chuẩn nước ngoài trời nên thấp hơn 100 µ g/l. Điều này đòi hỏi hầu hết ôzôn khử trùng công nghệ là hoàn toàn hài lòng. Các tại thế giới liên bang (FINA), "FINA2002-2005 cuốn sách" THM dung sai là 20 μ g/l, đánh giá thấy rằng miễn là các hoạt động nghiêm ngặt, giảm liều lượng của clo, mục tiêu này có thể đạt được. UV và O3 kết hợp một máy trong lĩnh vực này kêu gọi thậm chí cao hơn. 100 μ g/l bây giờ uống, THM cấp độ trong nước Hồ bơi không để quy định, như cũng μ 100 g/l yêu cầu, một số clo điều trị ngoài trời ước tính là khó khăn để đạt được, 70-80 nước ngoài THM cấp xung quanh thành phố μ g/l 150-450, bởi vì THM chỉ số giới hạn, ngoài trời chủ sở hữu ứng dụng của ôzôn khử trùng công nghệ. Thông qua việc tổ chức các trò chơi thế vận hội 2008 tại Trung Quốc, THM chỉ số đã đạt đến liên đoàn thế giới bơi nước yêu cầu, rất nhiều thúc đẩy sự phát triển của ôzôn điều trị bơi công nghệ và ứng dụng của nó tại Trung Quốc.


sản phẩm liên quan

Danh mục sản phẩm

Fast Track

Copyright © Công ty TNHH SpaRelax